Fotogalerie
První nádražní budova v Bystřici pod Hostýnem z r. 1882


Vodárna Kroměřížských drah v Bystřici pod Hostýnem z r. 1882


Fotografie nádraží Bystřice pod Hostýnem z přelomu 19. a 20. století


Fotografie nádraží Holešov v první čtvrtině 20. století


Nitranský hrad na nádraží v Hulíně, výpravčí Čestmír Schauer, vedoucí posunu p. Drcmánek


Fotografie hulínské plynárny


Mostní provizorium přes Moravu na trati Kroměříž - Zborovice 18.10.1945


Vize dopravy po revitalizaci tratě do Zborovic (foto objevila p. Renata Minaříková)


Bystřice pod Hostýnem 25.III.1927 (foto sbírka p. Škrdla)


Organizátoři a hosté oslav 100 let rati Hulín - Bystřice p. H. (foto Vl. Procházka)


Zahájení elektrického provozu Huín - Říkovice 17.XII.1982 (sbírka Vl. Procházka)


Jízda po koridoru v Říkovicích 9.XII.2002 (foto Vl. Procházka)


Vjezd do Hulína - poprvé po koridoru 9.XII.2002 (foto Vl. Procházka)


Stříhání pásky v Hulíně 9.XII.2002 - otevření koridoru Otrokovice - Přerov (foto Vl. Procházka)


Foto silničního podjezdu v Hulíně na Holešovské ulici v r. 1970


Dobrotice v červenci 1926, sbírka M. Nesrsta


Hulín, administrativní budova a vodárna v r. 1974, sbírka M. Körner


Zahájení el. provozu v Hulíně 5.10.1984, lok. ES499.1002 a M153.0042, sbírka M. Körner


Most přes Juhyni při rekonstrukci, rok 2007, foto M. Šůstal


Most přes Juhyni při rekonstrukci, rok 2007, foto M. Šůstal


Záhlinice před r. 1985, sbírka M. Körner


dící přístroj v dopravní kanceláři Kojetín při instalaci v r. 1919, sbírka M. Říha


Výstavba výhybny Třebětice v roce 1982, archív žst. Bystřice p. H.


Vozové skladiště v Bystřici p. H. v 60. letech, archív žst. Bystřice p. H.


Stanice Bystřice p. H. v 60. letech min. stol., archív žst. Bystřice p. H.


holešovské zhlaví Bystřice p. H. v 60. letech, archív žst. Bystřice p. H.


Stanice Bystřice p. H. v 60. letech min. stol., archív žst. Bystřice p. H.


Hlinsko p. H. v 70. letech, archiv žst. Bystřice p. H.


Všetuly v 70. letech min. stol., archív žst. Bystřice p. H.


Zaměstnanci stanice Kojetín na přelomu 19. a 20. století


Kojetín z r. 1904


Kroměříž 20.7.2009, bourání St1, foto Jan Bortel


Kroměříž 20.7.2009, bourání St1, foto Jan Bortel


Kroměříž 20.7.2009, bourání St1, foto Jan Bortel


Kroměříž 20.7.2009, bourání St1, foto Jan Bortel


Kroměříž 20.7.2009, bourání St1, foto Jan Bortel


Kroměříž 20.7.2009, bourání St1, foto Jan Bortel


Kroměříž 20.7.2009, bourání St1, foto Jan Bortel


Kroměříž 20.7.2009, bourání St1, foto Jan Bortel


Návětěva císaře Františka Josefa v Bystřici p. H.


Hulín 70. léta


Požár skladiště v Bystřici p.H.


Skupinka zaměstnanců v Hulíně 1958,skupinka zaměstnanců v Hulíně 1958


Kolektiv při povinném školení v Hulíně 1958


Skupinka zaměstnanců v Hulíně 1959


Osíčko 3.II.2010


Osíčko 3.II.2010


Osíčko - Kunovice 3.II.2010


Kunovice - Osíčko 3.II.2010